·  Uppbyggnad

·  Implementering

·    Internrevision

·  Utveckling

·  Stödåtgärder/Punkinsatser 

·   Revisionsutbildning

·     Miljöutbildning

·      Kvalitetsutbildning

·  Kundundersökning

·  Yttre miljöutredning

·    Leverantörsundersökning

·  Arbetsmiljöundersökning

·     Riskanalyser