För närvarande inga planerade aktiviteter !

 

 

Företagsanpassade kurser kan på begäran hållas i;

 

Kvalitets- och miljörevision,

 

Kvalitetsledning,

 

Miljöledning.

 

 

           

 Kontakta önskad utbildare direkt för mer information.