HPM-metoden är vår arbetsmetod för att planera och införa ett kvalitets- och miljöledningssystem enligt bl.a. ISO 9001 och ISO 14001.

 

Ni får en "flygande start" med vårt upplägg, där vi tillsammans med er tar fram de övergripande dokumenten i kvalitets- och/eller miljömanualen. 

 

För det fortsatta arbetet är vi ert "bollplank" under framtagande av processer/rutiner. Vi erbjuder den hjälp ni behöver fram till en eventuell certifiering med hänsyn till den tid och de resurser ni har till ert förfogande.

 

Vi anpassar vårt upplägg efter era förutsättningar.

 

Genom att väva ihop utbildning, förankring och genomförande på ett pedagogiskt sätt behövs inga förkunskaper och vi når målen med rimlig uppoffring av tid och resurser.