PROKOM

 

Är ett handelsbolag med 3 delägare som alla arbetar med kvalitets- och miljöledning samt arbetsmiljö.

 

Vi har en nära kontakt med ett antal certifieringsorgan.

 

Vi har mer än 15 års erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete och har arbetat med ett stort antal företag inom varierade verksamhetsområden.

 

Lars Hedbrandh

Ingenjör och akademiker. Arbetat i ledande befattningar inom tillverkande- och tjänsteföretag. Konsult inom kvalitets- och miljöledning.

 

Ewa Persson

T.O.M  2002 , därefter var vänlig se; www.kvalitetmiljo.se 

 

Örjan Mejstad

Ekonom och akademiker. Verkat i ledande befattningar inom tillverkande, process- och tjänsteföretag. Konsult inom kvalitets- och miljöledning.